Musikali'

v/ Line Brink-Jensen
Cand. mag. i musikterapi

IMG_7944

Musik gør os svage på en måde så vi føler os stærke - og den er for mig fundamental. Jeg har i mange år spillet i musikgrupper og brugt musikken ved forskellige lejligheder. Jeg har i lang tid ønsket at kunne kombinere anvendelsen af musik med arbejdet med mennesker.

Det gør jeg nu!

Jeg er cand. mag i musikterapi fra Aalborg Universitet 2010, og desuden uddannet GIM[1]-terapeut fra 2013. Min musikterapeutiske erfaring er baseret på arbejde med forskellige klientgrupper over de sidste 6 år. Herunder arbejde med:

  • Babyer og børnehavebørn
  • Børn og unge med funktionsnedsættelser, herunder bl.a. autisme og ADHD
  • Døvblindefødte børn
  • Børn og unge med tilknytnings- og relationsvanskeligheder
  • Unge og voksne i socialpsykiatrien og psykiatrien
  • Voksne med betydelige funktionsnedsættelser både fysisk og mentalt
  • Ældre på plejehjem, herunder ældre med demens

Se evt. hvordan jeg arbejder med de forskellige klientgrupper under Eksempler.

I forhold til international erfaring var jeg i 2009 medarrangør af den 6. nordiske konference for musikterapi, og tog i 2010 til Spanien for at lave musikterapeutisk promovering. Via bl.a. foredrag og workshops fortsatte jeg i 2011 med musikterapeutisk promovering i Danmark samt med fremme af mit selvstændige virke.

For yderligere oplysninger om musikterapi og musikterapiuddannelsen, se under Links.


[1] GIM - Guided Imagery and Music - er en psykoterapeutisk behandlingsmetode. For uddybende information se venligst under Musikterapi.