Musikali'

v/ Line Brink-Jensen
Cand. mag. i musikterapi

Understående citater er udtalelser fra klienter om deres oplevelse af at komme til musikterapi. Her, om at lytte til musik, eller spille sammen med mig.

 

"Skal vi høre musik? Jeg bliver så ren indvendig - man kan puffe det dårlige væk!"

"Oplevelserne er taget væk fra mig, men jeg får dem tilbage i musikken."

"Jeg elsker at spille musik! Det er bedre end at ryge hash og drikke bajere."

"Når man er syg er det godt at kunne tage musik med ind i sit liv. Det er en måde at kunne fokusere på noget andet end sygdom. Det er svært at forklare, men jeg finder ro og tryghed i det. På en dårlig dag kan musikken gøre en til et helt nyt menneske."

"Musikterapien giver glæde og overskud. Jeg kan slappe af og har tillid til at du kan hjælpe mig på vej. Den kan få psykosen væk, det sker jo nogle gange at jeg er psykotisk når jeg kommer og så har jeg det godt bagefter. Krop og sind hænger bedre sammen efter musikterapi."