Musikali'

v/ Line Brink-Jensen
Cand. mag. i musikterapi

Musikterapi er en behandlingsform som anvender musik og musikalske elementer i samspil mellem en eller flere personer. Musikterapeuten anvender sin stemme og instrumenterne på forskellige måder. Dette gøres bl.a. for at skabe, spejle og imitere følelser og stemninger hos klienten. Behandlingsformen henvender sig til mange forskellige målgrupper, og klienten behøver ingen musikalske evner for at deltage og profitere. I musikterapi er musikken ikke et mål i sig selv. Musikterapeuten anvender musikken som et middel til at opnå nogle mål. Det kan bl.a. være at opbygge basale interaktionsformer, at udvikle mestring af personlige og sociale kompetencer, at opnå vækst samt at afklare, aflede og smertelindre. Disse mål kan være medvirkende til at skabe meningsfuldhed og øge klientens livskvalitet.

Der er mange faktorer som spiller ind på om - og i hvilken grad, klienten profiterer af et musikterapeutisk forløb. Dette har jeg beskæftiget mig med i mit speciale (2010). Se evt. her; link.

Den relation der opstår mellem klient og terapeut er af stor betydning for udfaldet af musikterapien. Det er derfor vigtigt at skabe en tillidsfuld relation, hvor klienten frit kan udforske sig selv og sin omverden. Hvor musikterapi, som beskrevet ovenfor, baserer sig på aktiv udøvelse af musik, er der også stort potentiale i at anvende musikken receptivt[1]. Dette kan bl.a. gøres via Guided Imagery and Music (GIM), som er en holistisk musikcentreret psykoterapeutisk behandlingsmetode, udviklet af den amerikanske musikterapeut Helen Lindquist Bonny. Metoden betegnes som; "… en proces, hvor indre billeder fremkaldes under musiklytning" eller "… en dybdegående musikpsykoterapeutisk metode, hvor specielt udvalgt klassisk musik bruges til at skabe indre oplevelser." (Bonde & Moe, 2007). Metoden kan bl.a. anvendes til personlig udvikling, og der kan arbejdes med udforskning af indre og ubevidste processer. GIM er et spændende alternativ til andre behandlingsmetoder, til at opnå øget livskvalitet i form af f.eks. indblik og afklaring. Læs evt. mere om GIM under Behandlingstilbud.

I Danmark er musikterapiuddannelsen en 5-årig kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet. For yderligere oplysninger om musikterapi, musikterapiuddannelsen og GIM, se under Links.


[1] Passivt - klienten skaber ikke selv musikken , men lytter til allerede indspillet musik. Den indspillede musik kan være klientens egen.