Musikali'

v/ Line Brink-Jensen
Cand. mag. i musikterapi

Jeg hedder Line og er uddannet cand. mag. i musikterapi ved Aalborg Universitet. Jeg arbejder som selvstændig musikterapeut og brænder for arbejdet med mennesker og musik. Jeg har sunget og spillet musik siden jeg var helt lille. Derigennem har jeg erfaret, hvordan musik kan skabe glæde og hvordan den kan medvirke til en ukompliceret kommunikation. Igennem uddannelsen til musikterapeut har jeg fået suppleret min musiske baggrund med en terapeutisk, psykologisk og psykoterapeutisk faglighed. Dette giver mig mulighed for at anvende musikudøvelse og -lytning terapeutisk og udviklende. Musik er meningsgivende, og gennem meningsfuldhed kan mennesket ofte finde afklaring og opnå øget livskvalitet - dette er nogle af formålene med musikterapi.